SMART CITY

Moderní technologie snižují náklady a usnadňují život po celém světě. Vaše město či obec může být SMART.
Nabízíme technologie a know-how k procesu přeměny obcí a měst na tzv. smart (inteligentní), v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni.

Využíváme nejmodernější technologie, které integrujeme do stávajících technických zařízení a tím optimalizujeme náklady na provoz a usnadňujeme občanům život ve městech.

Dopravní infrastruktura

Údržba budov, zeleně

Optimalizace státní správy

Úspory – moderní energetické koncepce (EPC)

Informační a komunikační systémy (ICT)

Inteligentní budovy (EIB)