SMART CITY

Moderné technológie znižujú náklady a uľahčujú život po celom svete. Vaše mesto či obec môže byť SMART.
Ponúkame technológie a know-how k procesu premeny obcí a miest na tzv. Smart (inteligentné), v súlade s koncepciou udržateľného rozvoja na miestnej a regionálnej úrovni.

Využívame najmodernejšie technológie, ktoré integrujeme do existujúcich technických zariadení a tým optimalizujeme náklady na prevádzku a uľahčujeme život občanom v mestách.

Dopravná infraštruktúra

Údržba budov, zelene

Optimalizácia štátnej správy

Úspory - moderné energetické koncepcie (EPC)

Informačné a komunikačné systémy (ICT)

Inteligentné budovy (EIB)