VIRTUAL CLOSE PROTECTION

Efektivní sledování rizikových míst šetří Váš čas i peníze. Využijte pokročilé bezpečnostní technologie sdíleného centra dálkového dohledu pro rychlou a efektivní reakci na bezpečnostní hrozby a eliminaci ztrát.

Koncept pružně kombinuje přímé střežení, dálkový dohled a analýzu obrazu prostřednictvím inteligentních kamerových systémů do jednoho funkčního procesu.

Jedná se o velmi efektivní formu ochrany, která koncentruje množství bezpečnostních informací a současně šetří Vaše finanční prostředky, a to právě díky sdílenému modelu dálkového dohledu.

Koncept těží z již existující infrastruktury inteligentního kamerového systému a softwarového řešení. Nejde tedy jen o pouhý záznam střeženého perimetru, ale o vyvolání potřebných reakcí na sledovanou událost, jejímž pozorovatelem je operátor dohledového centra.

Reakce mohou být různé, a to od odeslání zpráv, spuštění poplachu až po daleko sofistikovanější akce spojené s automaticky vyvolanou analýzou např. zablokované parkoviště, podezřelé chování osob, opakující se události, sledování zboží apod.

Detekce nečinných a odstraněných objektů

Detekce nestandardního chování osob v objektu

Optická detekce toku objektů

Detekce trajektorie, rychlosti, směru a barvy objektů

Kontrola vstupu a vjezdu vozidel do veřejnosti nepřístupných prostor pomocí virtuálních čar

Detekce a počítaní množství osob

Inteligentní analýza obrazu