TERMÁLNY SCREENING

Kamerová detekce osob s virovými nákazami - Zvýšená teplota je primárním ukazatelem virových onemocnění, jako je například chřipka nebo covid-19. Současně se jedná o nejjednodušší způsob, jak dělat scan velkého počtu osob najednou, a to i v případě, když jsou vpohybe. Jde o bezkontaktní měření, při kterém speciální kamera, doplněná o sofistikovaný software, automaticky analyzuje procházející osoby, vyhodnocuje jejich teplotu a upozorňuje na abnormality.

Měření teploty osob nachází perfektní uplatnění predovšetkýmvmiestach svysokým objemem provozu osob, procházejících do ďalšíchspoločných prostorů, například obchody, obchodní prostory, čekárny, restaurace, vrátnice, úřady apod. Cílem technologie je rychlou abezkontaktnou formou odhalit osoby, které jsou potenciálně zdravotnenebezpečné a zabránit jejich vstupu do dalších částí objektu.

Termální screening je jedním z opatření vedoucích kodhaleniu osob, kteréjsou zdrojem virové nákazy. Zapojení technologie do systému ochrany objektu, vede nejen kprevencii ekonomických ztrát, ale i aktívnenapomáha kefektívnemu zastavení šíření virové nákazy.TERMO KAMERA PROFI
TERMO KAMERA BASIC
TERMO RÁMY
TERMO KIOSEK
TERMO TERMINÁLY

TERMO KAMERA PROFI

Profesionální řešení pro detekci teploty osob

Kamera je speciálně určená nejen pro detekci zvýšené teploty lidského těla ale také současně umožňuje detekci osob (Face recognition-rozpoznávání tváře). Jedná se již o komplexní inteligentní systém, který je možné integrovat nad stávající běžné kamerové systémy. Systém například rozpozná, zda má osoba na obličeji roušku, dokáže osobu zaevidovat a on-line zpracovávat předem konfigurované události, případně vyvolávat poplachy.

Samotná kamera je sofistikované zařízení, které disponuje dvěma objektivy, přičemž první pracuje v lidským okem neviditelném spektru a druhý pracuje v běžně viditelném spektru světla a obraz je využitelný pro účely dalšího vyhodnocení pohybu osoby.

Vysoká přesnost měření mnoha osob současně

Homologace k měření osob

Přesnost měření 0,1 OC

Sofistikovaný software a hardware

Oddělené operační zázemí / vzdálený dohled

TERMO KAMERA BASIC

Dostupné řešení pro kontrolu teploty osob

Kamera TERMO je jednoúčelová kamera, která díky speciálnímu SW okamžitě vyhodnocuje teplotu osoby, jenž se pohybuje ve vymezeném prostoru. Zvýšenou teplotu indikuje přímo v obraze.

Pro další opatření, zejména identifikaci a určení konkrétní osoby, je nutná práce operátora, případně dalších osob. Kamera nabízí dostupné řešení teplotního screeningu a kontroly vstupu potencionálně nemocných osob do objektu.

Přesnost měření v rozmezí O,5OC

Speciální software s okamžitou detekcí

Kamera garantuje spektrální rozdíl teplot

TERMO RÁMY

Doporučeno pro široké užití v různých typech provozu:
office centra, výrobní a provozní firmy, polikliniky, nemocnice, státní instituce, školy apod..

Rychlé, účinné a bezkontaktní měření okamžité teploty těla. Jednoduchá obsluha pro všechny uživatele, stačí projít termo rámem.

Výrazně snižuje pravděpodobnost, že budou zaměstnanci vystaveni riziku nákazy infekční nemocí. Výrazně vysoká efektivita měření, zajišťuje průchodnost vstupu v situacích a v místech s vysokým počtem osob. Pokročilý IR senzor a bezdotykový postup zaručují vysokou účinnost a bezpečí pro kontrolované osoby. Rychlé odbavení osob výrazně snižuje riziko šíření viru a bakterií kapénkovou infekcí.

Bezdotykové měření teploty obličeje nebo zápěstí kontrolované osoby IR senzorem

Vysoká přesnost měření, odchylka max. 0,1 – 0,3°C.

Vysoká efektivita obsáhne až 70 osob / min.

Přehledný LED displej s odečítáním změřené teplotní hodnoty

Zvuková signalizace při detekci zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu

Vedení evidence počtu zkontrolovaných osob a poplachů vyvolaných zvýšenou teplotou

TERMO KIOSEK

Jednoduché řešení kontroly teploty osob v různých typech provozu: office centra, nádraží, polikliniky, nemocnice, státní instituce, školy apod.

Inteligentní stojan detekuje teplotu lidského těla bezkontaktně přiblížením obličeje ze vzdálenosti již 0,2 – 3m. Využívá infračervené měření teploty, kterou okamžitě zobrazí na displeji a také automaticky oznamuje hlasem.

V případě naměření teploty nad 37°C vydává zvukový alarm a světelnou signalizaci, dle vlastního nastavení systému. Termo stojany je možné vybavit dávkovačem na dezinfekci pro ošetření rukou měřené osoby.

Bezkontaktní měření teploty na vzdálenost 0,2 m – 3 m od senzoru

Současná dezinfekce rukou u kontrolované osoby

Zvuková a světelná signalizace při detekci zvýšené teploty nad uvedenou prahovou hodnotu

Vizuální a hlasové oznámení hodnoty skutečně změřené teploty

Měření až 70 osob / minutu

Přesnost měření +/- 0,3°C

Snadná přenositelnost a údržba zařízení

TERMO TERMINÁLY

Dostupná detekce teploty osob a ochrany před nákazami

Terminál používá nejnovější algoritmus pro rozpoznávání obličeje s ústenkou, maskou, respirátorem, nebo jinou ochranou úst před produkcí kapénkové nákazy. Rozpoznání a měření teploty proběhne během několika sekund s vysokou přesností a bez fyzického kontaktu. V případě naměření teploty nad 37°C vydává zvukový alarm.

Měření teploty osob nachází perfektní uplatnění zejména v místech s průchodem mnoha osob do dalších společných prostor jako jsou obchody a obchodní prostory, čekárny, restaurace, vrátnice, úřady apod. Cílem technologie je rychlou a bezkontaktní formou odhalit osoby, které jsou potencionálně zdravotně nebezpečné a zabránit jim tak vstup do dalších části objektu.

vzdálenost pro měření tělesné teploty 0,5 m

změří teplotu u osob s výškou 1,2 až 2,2 metru

úhel měření teplotního čidla je -307 +30° horizontálně

přesnost měření teploty je ± 0,5°C

vysoká rychlost rozpoznávání teploty, obličeje, QR kódu, ID karty

lokální úložiště až 100 000 obličejových fotografií a záznamů

podpora nasazení off-line, možnost online přenosu na cloud

možnost konfigurace uživatelského rozhraní

možnost zadání vlastního názvu společnosti databáze uživatelů