SYSTÉMY PRO BEZPEČNOST DOPRAVY

Instalujeme a dodáváme technologie pro bezpečnost a plynulost dopravy na dálnicích a silničních komunikacích. Nabízíme sofistikované řešení pro všechny oblasti dopravního inženýrství. Nabídka sahá od jednoduchých dopravních značek přes orientační tabule až po velkoprostorové dopravní interakční zařízení.

DÁLNIČNÍ METEOSTANICE A HLÁSIČE POČASÍ
STACIONÁRNÍ SILNIČNÍ RYCHLOMĚR
DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

DÁLNIČNÍ METEOSTANICE A HLÁSIČE POČASÍ

1.Silniční meteorologické stanice

Silniční meteorologická stanice poskytuje data pro rozhodnutí ovhodnosti zásahu zimní údržby v dané lokalitě bez nutnosti kontroly namístě, nebo přenos informace o námraze na inteligentní dopravní návěstidlo.

Zařízení poskytuje aktuální parametry počasí a viditelnosti potřebné pro komplexní analýzu atmosférických podmínek, jako je: viditelnost, typ srážek, intenzita a množství, teplota vzduchu, relativní vlhkost, rosný bod a bod mrazu, barometrický tlak, rychlost větru a směr větru se měří z jednoho přístroje, snadno se obsluhuje.

ABAS TEC Management s.r.o. umožňuje sběr dat a podkladů dvěma možnými principy.

AKTIVNÍ zjišťování bodu vzniku námrazy. Senzory pracují aktivně s vlastní teplotou a změří teplotu, při které dojde k namrznutí vozovky.

PASIVNÍ technologií senzory jen měří podmínky v lokalitě a bod namrznutí vozovky vypočítají.

Vhodné pro použití na dálnicích a silnicích vyšších tříd, a to zejména v kombinaci s aktivními vozovkového senzory, možností je i připojení pasivních senzorů.

možnost kombinovat s aktivními senzory

přesné řízení cyklů při ochlazování sond

vysoká přesnost

robustnost provedení sond

vyšší investiční náklady

Výhody

Společnost ABAS TEC Management s.r.o. instaluje velmi kompaktní nástroje se standardní montážní konzolou a lze ji snadno namontovat na existující stožár. Další variantou je kompletní montáž včetně stavebních prací.

2. Včasné varování před mrazem s novou neinvazivní technologií.

Neinvazivní technologie byla vytvořena za účelem stanovení povrchového stavu a měření povrchových teplot bez jakýchkoliv dalších kontaktů s vozovkou, a to současně z jediného zařízení.

Aplikuje nejpokročilejší technologie, jako je optický zpětný rozptyl. Zařízení je neinvazivním senzorem, které dokáže zjistit nebezpečí ledu před skutečným vznikem ledu.

Díky nízké spotřebě energie jej lze snadno použít jako kompletně samostatnou měřicí stanici, v kombinaci s dalšími senzory na meteorologické stanici na cestě, nebo integrovat do aplikace bezpečnosti silničního provozu od různých výrobců.

Neinvazivní snímač stavu vozovky dokáže včas varovat před vznikem mrazu. Doposud taková zařízení mohly poskytovat data detekující led v reálném čase pouze poté, co už na vozovce bylo nebezpečí.

Za účelem doručení této informace vyhodnotí odražené záření mezi vozovkou a referenční plochou vyrobenou z kovového pasivního detekčního disku. Jelikož se námraza na disku objevuje spíše než na silnici, může odpovídajícím způsobem vrátit varování.

Vhodné pro použití na dálnicích a silnicích vyšších tříd, a to zejména v kombinaci s meteostanicí a dalšími aktivními vozovkovými senzory. Možností je také připojení pasivních senzorů. V jednom zařízení všechny potřebné měření pro monitorování stavu povrchu vozovky.

teplota vozovky

detekuje výskyt vody

sněhu a ledu

poskytuje info o povrchových podmínkách v různých stavech.

měří tloušťku vodního filmu

vypočítává koeficient tření na cestě

Výhody

Společnost ABAS TEC Management s.r.o. instaluje systém vybavený krátkým infračerveným laserovým systémem, který analyzuje zpětně rozptýlené signály v reálném čase. To znamená, že odraz světelných vln umožňuje systému detekovat velikosti částic a určit povrchové podmínky.

STACIONÁRNÍ SILNIČNÍ RYCHLOMĚR

Silniční rychloměr je určen pro pevnou zástavbu v místech, kde je trvalé nebezpečí překračování nejvyšší povolené rychlosti. Má minimální spotřebu elektrické energie.

Na určené místo je na betonový základ připevněný sloup se skříní měřiče. Tato skříň tvoří ochranu před povětrnostními vlivy, tak i ochranu zařízení před vandaly.

Silniční rychloměr je složen z výměnného měřicího kontejneru a skříně na sloupu. Výška sloupu se určuje podle místa a způsobu měření (jeden nebo více jízdních pásů, vzdálenost od vozovky). Měření rychlosti je realizováno na principu Dopplerova posuvu kmitočtu. Pokud je měřič rychlosti připojen ke komunikační síti, tak je možné přestupek monitorovat ON-LINE.

Přednosti zařízení:

automatický bezúdržbový provoz 24 hodin

automatické zapínání blesku při snížených světelných podmínkách

automatická osvitová jednotka kamery

Provedení skříně:

hliník

nerez

DOPRAVNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Dynamické dopravní značky

Nabízíme sofistikované řešení pro všechny oblasti dopravního inženýrství. Nabídka sahá od jednoduchých dopravních značek přes orientační tabule až po velkoprostorové dopravní interakční zařízení.

LED displeje

Neustále se měnící dopravní podmínky vyžadují moderní systémy řízení dopravy, které účastníky silničního provozu jasně a jednoznačně informují. Proměnné dopravní značky s LED technologií poskytují tato upozornění spolehlivě a rychle a jsou tedy důležitým faktorem pro optimální dopravní proud.

Dodatečné informace

Volně programovatelný displej

Možnost textových řádků

Nejvyšší kvalita

Velmi jednoduchá údržba

Lamelové proměnné značky

V případě mimořádné události umožňují lamelové proměnné dopravní značky prostřednictvím otočných trojhranných lamel zobrazení symbolů nebo textů pro upozornění na uzávěrky silnic nebo alternativní objížďky trasy. Ve speciální konstrukci lze variabilně zobrazovat až čtyři jednotlivé cíle.

Minimální spotřeba elektrické energie

Mimořádně vysoká životnost

Odolné vůči korozi

Duplexní práškové lakování.

Vhodné pro použití na dálnicích a silnicích vyšších tříd a to zejména v kombinaci s využitím meteostanice, kontroly povrchu vozovky a dalších prvků k řízení bezpečnosti dopravy.

Komplexní servis pro dynamickou navigaci

Plánování

Projektování

Statické výpočty

Schvalování a dokumentace

Zastupování před úřady

Provedení dispoziční řešení pro materiály a nástroje

Stanovení postupů montáže

Doprava a montáž

Potřebný dozor na staveništi

Výhody

Na dálnicích a ve městech měnící se rámcové podmínky a výkyvy dopravy vyžadují individuální řízení provozu. Dynamické dopravní značky, které jsou centrálně řízené, jsou tedy klíčovým faktorem pro bezpečný dopravní proud.