VIRTUAL CLOSE PROTECTION

Efektívne sledovanie rizikových miest šetrí Váš čas i peniaze. Využite pokročilé bezpečnostné technológie zdieľaného centra diaľkového dohľadu pre rýchlu a efektívnu reakciu na bezpečnostné hrozby a elimináciu strát.

Koncept pružne kombinuje priame stráženie, diaľkový dohľad a analýzu obrazu prostredníctvom inteligentných kamerových systémov do jedného funkčného procesu.

Jedná sa o veľmi efektívnu formu ochrany, ktorá koncentruje množstvo bezpečnostných informácií a súčasne šetrí Vaše finančné prostriedky, a to práve vďaka zdieľanému modelu diaľkového dohľadu.

Koncept ťaží už z existujúcej infraštruktúry inteligentného kamerového systému a softvérového riešenia. Nejde teda len o obyčajný záznam stráženého perimetra, ale o vyvolanie potrebných reakcií na sledovanú udalosť, ktorej pozorovateľom je operátor dohľadového centra.

Reakcie môžu byť rôzne a to od odoslania správ, spustenia poplachu až po ďaleko sofistikovanejšie akcie spojené s automaticky vyvolanou analýzou napr. zablokované parkovisko, podozrivé správanie osôb, opakujúce sa udalosti, sledovanie tovaru a pod.

Detekcia nečinných a odstránených objektov

Detekcia nestandardního chování osob v objektu

Optická detekcia toku objektov

Detekcia trajektórie, rýchlosti, smeru a farby objektov

Kontrola vstupu a vjazdu do neprístupných priestorov pomocou virtuálnych čiar

Detekcia a počítanie množstva osob

Inteligentná analýza obrazu