TERMÁLNY SCREENING

Kamerová detekcia osôb s vírusovými nákazami - Zvýšená teplota je primárnym ukazovateľom vírusových ochorení, ako je napríklad chrípka alebo covid-19. Súčasne sa jedná o najjednoduchší spôsob, ako robiť scan veľkého počtu osôb naraz, a to aj vprípade, keď sú vpohybe. Ide o bezkontaktné meranie, pri ktorom špeciálna kamera, doplnená o sofistikovaný software, automaticky analyzuje prechádzajúce osoby, vyhodnocuje ich teplotu a upozorňuje na abnormality.

Meranie teploty osôb nachádza perfektné uplatnenie predovšetkýmvmiestach svysokým objemom premávky osôb, prechádzajúcich do ďalšíchspoločných priestorov, ako napríklad obchody, obchodné priestory,čakárne, reštaurácie, vrátnice, úrady a pod. Cieľom technológie je rýchlou abezkontaktnou formou odhaliť osoby, ktoré sú potencionálne zdravotnenebezpečné a zabrániť ich vstupu do ďalších častí objektu.

Termálny screening je jedným z opatrení vedúcich kodhaleniu osôb, ktorésú zdrojom vírusovej nákazy. Zapojenie technológie do systému ochrany objektu, vedie nie len kprevencii ekonomických strát, ale aj aktívnenapomáha kefektívnemu zastaveniu šírenia vírusovej nákazy.TERMO KAMERA PROFI
TERMO KAMERA BASIC
TERMO RÁMY
TERMO KIOSEK
TERMO TERMINÁLY

TERMO KAMERA PROFI

Profesionálne riešenie pre detekciu teploty osob

Kamera je špeciálne určená nielen pre detekciu zvýšenej teploty ľudského tela, ale tiež aj vďaka Face recognition (rozpoznávanie tváre), umožňuje detekciu osôb. Ide už o komplexný systém, ktorý je možné integrovať nad stávajúce bežné kamerové systémy. Napríklad systém rozpozná či osoba vstupujúca do budovy má nasadené rúško, dokáže osobu zaregistrovať on-line, spracováva vopred konfigurované udalosti, prípadne vyvoláva poplachy.

Samotná kamera je sofistikované zariadenie, ktoré disponuje dvomi objektívmi. Prvý objektív operuje vľudskému oku neviditeľnom spektre a druhý operuje vbežne viditeľnom spektre svetla a obraz je použiteľný pre ďalšie vyhodnotenie pohybu osoby.

Vysoká presnosť merania veľkého počtu osôb

Homologácia merania

Presnosť merania ± 0,1 OC

Sofistikovaný software a hardware

Vzdialené operačné zázemie / vzdialený dohľad

TERMO KAMERA BASIC

Dostupné riešenie pre kontrolu teploty osob

Kamera TH3RMO je jednoúčelová kamera, ktorá vďaka špeciálnemu SW okamžite vyhodnocuje teplotu osoby pohybujúcej sa vo vymedzenom priestore. Zvýšenú teplotu indikuje priamo na obrazovke.

Pre ďalšie opatrenia, predovšetkým kidentifikácii aurčeniu konkrétnej osoby, je nutná prítomnosť operátora, prípadne ďalších osôb. Kamera ponúka dostupné riešenie Termálneho screeningu a kontroly vstupu potencionálne nakazených osôb do objektu.

Presnosť merania ± O,5OC

Špeciálny software sokamžitým rozpoznávaním

Kamera garantuje spektrálny rozdiel teplôt

TERMO RÁMY

Pre rôznych typov prevádzok soširokým využitím:
office centrá, prevádzky, výrobné centrá, polikliniky, nemocnice, štátne inštitúcie, školy a pod.

Rýchle, účinné a bezkontaktné meranie okamžitej teploty tela. Jednoduchá obsluha pre všetkých užívateľov, stačí len prejsť termo rámom.

Výrazne znižuje pravdepodobnosť vystavenia zamestnancov nákaze infekčným ochorením. Vysoká efektivita merania zaisťuje voľný priechod vstupu, vsituáciách a vmiestach, svysokou frekventovanosťou. Pokročilý IR senzor a bezdotykový postup zaisťujú vysokú účinnosť a bezpečnosť pre kontrolované osoby. Rýchle odbavenie osôb výrazne znižuje riziko šírenia vírusu abaktérií kvapôčkovou infekciou.

Bezdotykové meranie teploty tváre alebo zápästia kontrolovanej osoby IR senzorom

Vysoká presnosť merania ± 0,1 – 0,3°C.

Vysoká efektivita až 70 osôb / min.

Prehľadný LED display so zobrazením nameranej teplotnej hodnoty

Zvuková signalizácia pri detekcii zvýšenej teploty nad nastavenú rámcovú teplotu

Evidencia počtu skontrolovaných osôb a poplachov vyvolaných zvýšenou teplotou

TERMO KIOSEK

Jednoduché riešenie kontroly teploty osôb vrôznych typoch prevádzok: office centrá, vlakové autobusové stanice, polikliniky, nemocnice, štátne inštitúcie, školy a pod.

Inteligentný stojan deteguje teplotu ľudského tela, priblížením tváre, až zovzdialenosti 3 m. Využíva infračervené meranie teploty, ktoré sa okamžite zobrazí na displeji a automaticky hlasovo oznámi.

Vprípade teploty nad 37°C vydáva zvukový alarm a svetelnú signalizáciu podľa vlastného nastavenia systému. Termo stojan je možné vybaviť dávkovačom na dezinfekciu pre ošetrenie rúk meranej osoby.

Bezkontaktné meranie teploty na vzdialenosť 0,2-3m od senzoru

Dezinfekcia rúk kontrolovanej osoby

Zvuková a svetelná signalizácia pri detekcii zvýšenej teploty nad danú rámcovú hodnotu

Vizuálny a hlasový oznam reálnej nameranej teplotnej hodnoty

Zameranie až 70 osôb/min

Presnosť merania ± 0,3°C

Mobilita a jednoduchá údržba zariadenia

TERMO TERMINÁLY

Dostupná detekcia teploty osôb a ochrany pred nákazami

Terminál používa najnovší algoritmus pre rozpoznávanie tváre srúškom, maskou, respirátorom alebo inou ochranou úst pred produkciou kvapôčkovej nákazy. Rozpoznanie ameranie teploty prebieha vniekoľkých sekundách asvysokou presnosťou bez nutnosti fyzického kontaktu. Vprípade namerania teploty nad 37°C vydáva zvukový alarm.

Meranie teploty osôb nachádza perfektné uplatnenie predovšetkým v miestach s vysokým objemom premávky osôb, prechádzajúcich do ďalších spoločných priestorov, ako napríklad obchody, obchodné priestory, čakárne, reštaurácie, vrátnice, úrady a pod. Cieľom technológie je rýchlou a bezkontaktnou formou odhaliť osoby, ktoré sú potencionálne zdravotne nebezpečné a zabrániť ich vstupu do ďalších častí objektu.

vzdialenosť pre meranie telesnej teploty 0,5m

zameria teplotu osôb svýškou 1,2 - 2,2m

uhol merania teplotného senzora je -307 +30° horizontálne

presnosť merania teploty je ± 0,5°C

vysoká rýchlosť rozpoznania teploty, tváre, QR kódu, ID karty

lokálne úložisko až 100 000 fotografií tváre a záznamov

podpora offline nasadenia, možnosť online prenosu na cloud

možnosti konfigurácie užívateľského rozhrania

možnosť zadania vlastného názvu databázy užívateľov