TECHNOLÓGIE A SLABOPRÚDOVÉ SYSTÉMY

Projektujeme a inštalujeme systémy a postupy pre prevenciu a elimináciu rizík súvisiacich s najrôznejšou kybernetickou a technologickou inak vyspelou trestnou činnosťou. Workflow technologického odboru obsahuje dôkladnú analýzu, návrh technického riešenia, integráciu, ekonomiku a efektivitu riešenia, funkčnej skúšky spojenej s pravidelnou revíziou inštalovanej technológie.

Elektrických požiarnych signalizácií (EPS)

Poplachových a zabezpečovacích tiesňových systémov (PZTS)

Dochádzkových a prístupových systémov (EKV)

Projekt SMART CITY

Automatizované riešenie spotreby energie, vzduchotechnika, kúrenie a pod. (MaR)

Počítačových sietí a dátových komunikácií (LAN)

Uzavretých televíznych (kamerových) okruhov (CCTV)

Inteligentné kamerové systémy

Perimetrických zabezpečení (PER)

Automatické vrátnice

Telekomunikačných technológií a ďalších systémov

Inteligentné domy

Zabezpečujeme

Analýzu potrieb klienta a osobnú konzultáciu

Podrobnú špecifikáciu realizácia, cenovú kalkuláciu a vykonávacie projekt

Konzultáciu a návrh prepojenie s ostatnými inštalovanými systémy

Kompletnú inštaláciu elektrotechnických zariadení

Riešenie slaboprúdových elektroinštalácií stavieb

Zistenie aktuálneho stavu a posúdenie rizikových miest

Návrh optimálneho riešenia s prihliadnutia na budúce rozvoj a modernizáciu