SYSTÉMY PRE BEZPEČNOSŤ DOPRAVY

Inštalujeme a dodávame technológie pre bezpečnosť a plynulosť dopravy na diaľniciach a cestných komunikáciách. Ponúkame sofistikované riešenie pre všetky oblasti dopravného inžinierstva. Ponuka siaha od jednoduchých dopravných značiek cez orientačné tabule až po veľkopriestorové dopravné interakčné zariadenia.

DIAĽNIČNÉ METEOSTANICE A HLÁSIČE POČASIA
STACIONÁRNY CESTNÝ RÝCHLOMER
DOPRAVNÉ RIADIACE SYSTÉMY

DIAĽNIČNÉ METEOSTANICE A HLÁSIČE POČASIA

1.Cestné meteorologické stanice

Cestná meteorologická stanice poskytuje podklad pre rozhodnutie o vhodnosti zásahu zimnej údržby v danej lokalite bez nutnosti kontroly na mieste, alebo prenos informácie o námraze na inteligentné dopravné návestidlo.

Zariadenie poskytuje aktuálne parametry počasia a viditeľnosti potrebné pre komplexnú analýzu atmosférických podmienok, ako je: viditeľnost, typ zrážok, intenzita a množstvo, teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, rosný bod a bod mrazu, barometrický tlak, rýchlosť vetra a smer vetra sa meria z jedného prístroja, ľahko sa obsluhuje.

ABAS TEC Management s.r.o. umožňuje zber dát a podkladov dvoma možnými princípmi.

AKTÍVNE zisťovanie bodu vzniku námrazy. Senzory pracujú aktívne s vlastnou teplotou a zmerajú teplotu, pri ktorej príde k namrznutiu vozovky.

PASÍVNOU technológiou senzory len merajú podmienky v lokalite a bod namrznutia vozovky vypočítajú.

Vhodné pre použitie na diaľniciach a cestách vyšších tried a to najmä v kombinácii s aktivními vozovkovými senzormi, možnosťou je aj pripojenie pasívnych senzorov.

možnost kombinovať s aktivními senzormi

presné riadenie cyklov při ochladzovaní sond

vysoká presnosť

robustnosť prevedení sond

vyššie investičné náklady

Výhody

Společnost ABAS TEC Management s.r.o. inštaluje veľmi kompaktné nástroje so štandardnou montážnou konzolou a možno ju ľahko namontovať na existujúci stožiar. Ďalšou variantou je kompletná montáž vrátane stavebných prác.

2. Včasné varovanie pred mrazom s novou neinvazívnou technológiou

Neinvazívna technológia bola vytvorená za účelom stanovenia povrchového stavu a merania povrchových teplôt bez akýchkoľvek ďalších kontaktov s vozovkou, a to súčasne z jediného zariadenia.

Aplikuje nejpokročilejšie technológie, ako je optický spätný rozptyl. Zariadenie je neinvazívnym senzorom, ktoré dokáže zistiť nebezpečenstvo ľadu pred skutočným vznikom ľadu.

Vďaka nízkej spotrebe energie ho možno ľahko použiť ako kompletne samostatnú meraciu stanicu, v kombinácii s ďalšími senzormi na meteorologickej stanici na ceste, alebo integrovať do aplikácie bezpečnosti cestnej premávky od rôznych výrobcov.

Neinvazívny snímač stavu vozovky dokáže včas varovať pred vznikom mrazu. Doteraz takéto zariadenia mohli poskytovať dáta detekujúca ľad v reálnom čase iba po tom, čo už na vozovke bolo nebezpečenstvo.

Za účelom doručenia tejto informácie vyhodnotí odrazené žiarenie medzi vozovkou a referenčnou plochou vyrobenú z kovového pasívneho detekčného disku. Keďže sa námraza na disku objavuje skôr ako na ceste, môže zodpovedajúcim spôsobom vrátiť varovania.

Vhodné pre použitie na diaľniciach a cestách vyšších tried a to najmä v kombinácii s meteostanicou a ďalšími aktívnymi vozovkovými senzormi. Možnosťou je aj pripojenie pasívnych senzorov. V jednom zariadení všetky potrebné merania pre monitorovanie stavu povrchu vozovky.

teplota vozovky

detekuje výskyt vody

snehu a ľadu

poskytuje info o povrchových podmienkach v rôznych stavoch.

meria hrúbku vodného filmu

vypočítává koeficient trenia na ceste

Výhody

Společnost ABAS TEC Management s.r.o. inštaluje systém vybavený krátkym infračerveným laserovým systémom, ktorý analyzuje spätne rozptýlené signály v reálnom čase. To znamená, že odraz svetelných vĺn umožňuje systému detekovať veľkosti častíc a určiť povrchové podmienky.

STACIONÁRNY CESTNÝ RÝCHLOMER

Cestný rýchlomer je určený pre pevnú zástavbu v miestach, kde je trvalé nebezpečenstvo prekračovanie najvyššej povolenej rýchlosti. Má minimálnu spotřebu elektrickej energie. Na určené miesto je na betónový základ pripevnený stĺp so skriňou merača. Táto skriňa tvorí ochranu pred poveternostnými vplyvmi, tak aj ochranu zariadenia pred vandalmi.

Cestný rýchlomer je zložený z výmenného meracieho kontajnera a skrine na stĺpe. Výška stĺpa sa určuje podľa miesta a spôsobu merania (jeden alebo viac jazdných pásov, vzdialenosť od vozovky). Meranie rýchlosti je realizované na princípe Dopplerovho posuvu kmitočtu. Ak je merač rýchlosti pripojený ku komunikačnej sieti, priestupok je možné monitorovať ON-LINE.

Prednosti zariadenia:

automatický bezúdržbová prevádzka 24 hodín

automatické zapínanie blesku pri znížených svetelných podmienkach

automatická osvitová jednotka kamery

Prevedenie skrine:

hliník

nerez

DOPRAVNÉ RIADIACE SYSTÉMY

Dynamické dopravné značky

Ponúkame sofistikované riešenia pre všetky oblasti dopravného inžinierstva. Ponuka siaha od jednoduchých dopravných značiek cez orientačné tabule až po veľkopriestorové dopravné interakčné zariadenia.

LED displeje

Neustále sa meniace dopravné podmienky si vyžadujú moderné systémy riadenia dopravy, ktoré účastníkov cestnej premávky jasne a jednoznačne informujú. Premenné dopravné značky s LED technológiou poskytujú tieto upozornenia spoľahlivo a rýchlo a sú teda dôležitým faktorom pre optimálny dopravný prúd.

Dodatočné informácie

Voľne programovateľný displej

Možnost textových riadkov

Najvyššia kvalita

Veľmi jednoduchá údržba

Lamelové premenné značky

V prípade mimoriadnej udalosti umožňujú lamelové premenné dopravné značky prostredníctvom otočných trojhranných lamiel zobrazenie symbolov alebo textov pre upozornenie na uzávierky ciest alebo alternatívne obchádzky trasy. V špeciálnej konštrukcii je možné variabilne zobrazovať až štyri jednotlivé ciele.

Minimálná spotreba elektrickej energie

Mimoriadne vysoká životnosť

Odolné voči korózii

Duplexné práškové lakovanie.

Vhodné pre použitie na diaľniciach a cestách vyšších tried a to najmä v kombinácii s využitím meteostanic, kontroly povrchu vozovky a ďalších prvkov k riadeniu bezpečnosti dopravy.

Komplexný servis pre dynamickú navigáciu

Plánovanie

Projektovanie

Statické výpočty

Schvaľovanie a dokumentácia

Zastupovanie pred úradmi

Prevedenie dispozičné riešenia pre materiály a nástroje

Stanovenie postupov montáže

Doprava a montáž

Potrebný dozor na stavenisku

Výhody

Na diaľniciach a v mestách si meniace sa rámcové podmienky a výkyvy dopravy vyžadujú individuálne riadenie premávky. Dynamické dopravné značky, ktoré sú centrálne riadené, sú teda kľúčovým faktorom pre bezpečný dopravný prúd.