AUTOMATICKÁ VRÁTNICA

Realizujeme výstavbu nových, plne automatizovaných vrátnic na bezobslužné moderné / smart riešenie.
Automatická vrátnica funguje na princípe niekoľkých kamier s rozpoznávaním registračných značiek a ďalších parametrov.

Všetko je riadené špeciálnym inteligentným softvérom pre prevádzku bez obsluhy.

Vysoký stupeň automatizácie spracovania všetkých udalostí predstavuje významný komfort a redukciu nákladov na personálnu obsluhu

Každý prejazd vozidla je zaznamenaný vrátane snímky ŠPZ / RZ a snímky pohľadovej kamery

Obojsmerná komunikácia so všetkými systémy vrátnice a váhovým terminálom

Prístupové práva široko škálovateľné pre rôzne úrovne používateľov

Základné výhody

Náklady na personál minimalizovaný

Eliminácia chybovosti ľudského faktora

Zrýchlenie celého procesu odbavenia prejazdu či priechodu

Možnosti automatizácie

Podhľadová kamera

Nákladná váha

Čiarové kódy

SPZ/RZ kamery

Pešia návštevy

Tlač zostáv a váženek

Senzory polohy vozidla

Dopravné návestidlá