AUTOMATICKÁ VRÁTNICE

Realizujeme výstavbu nových, plně automatizovaných vrátnic na bezobslužná moderní/smart řešení.
Automatická vrátnice funguje na principu několika kamer s rozpoznáváním registračních značek a dalších parametrů.

Vše je řízeno speciálním inteligentním softwarem pro bezobslužný provoz.

Vysoký stupeň automatizace zpracování všech událostí představuje významný komfort a redukci nákladů na personální obsluhu

Každý průjezd vozidla je zaznamenán včetně snímku SPZ/ RZ a snímku pohledové kamery

Obousměrná komunikace se všemi systémy vrátnice a vážním terminálem

Přístupová práva široce škálovatelná pro různé úrovně uživatelů

Základní výhody

Náklady na personál minimalizovány

Eliminace chybovosti lidského faktoru

Zrychlení celého procesu odbavení průjezdu či průchodu

Možnosti automatizace

Podhledová kamera

Nákladní váha

Čárové kódy

SPZ/RZ kamery

Pěší návštěvy

Tisk sestav a váženek

Senzory polohy vozidla

Dopravní návestidla